select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '005-0010-011-0-0-0'

Strukturel driftsbalance

Beskrivelse

Strukturel driftsbalance i kr. pr. indbygger

Definition

Beregning af forholdet mellem budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 og budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7 OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Budget:  Kontoplan: Art <> 0 for alle  MED (Dr 1 og 2, HKO 00,02,03,04,05, og 06)  UDEN (Dr 1 og 2, funk 5.32.30)  MED (Dr 1 , funkt 5.32.30, gr. 005) UDEN (Dr. 1 og 2, funk 6.52.72, gr. 001 og gr. 002) MED HKO 7 Resultatet ganges med (-1) Der bruges oprindeligt budgettal Optælling: Sum for hele året

Nævnerbeskrivelse

Indbygger:  Indbyggere alle    Optælling: [[Antal indbyggere]] pr. 1. januar i året.

Opgørelsesniveau

Å_Primo

Hovedområde

Overordnet økonomi

Hovednøgletal

005-0010-011-0-0-0

Supplerende nøgletal

005-0010-011-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.