select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '005-0010-014-1-1-0'

Forbrugspct, serviceudg. ift opr. budget

Beskrivelse

Forbrugsprocent af serviceudgifterne ift. oprindeligt budget

Definition

Beregning af forholdet mellem forbruget af serviceudgifter og de budgetterede serviceudgifter i det oprindelige budget

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <> 0 [[Serviceudgifter]] Optælling: Akkumuleres for hver måned der går

Nævnerbeskrivelse

Økonomi - Oprindeligt Budget: Kontoplan: Art <> 0 [[Serviceudgifter]] Optælling: Saldo ultimo året

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Overordnet økonomi

Hovednøgletal

005-0010-014-1-1-0

Supplerende nøgletal

005-0010-014-1-1-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-10-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.