select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '005-0010-014-1-2-0'

Forbrugspct, overførsler ift opr. budget

Beskrivelse

Forbrugsprocent af overførselsudgfiterne ift. oprindeligt budget

Definition

Beregning af forholdet mellem forbruget af overførselsudgifter og de budgetterede overførselsudgifter i det oprindelige budget

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <> 0 [[Overførselsudgifter]] + [[Forsikrede ledige]] Optælling: Akkumuleres for hver måned der går

Nævnerbeskrivelse

Økonomi - Oprindeligt Budget: Kontoplan: Art <> 0 [[Overførselsudgifter]] [[Forsikrede ledige]] Optælling: Saldo ultimo året

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Overordnet økonomi

Hovednøgletal

005-0010-014-1-2-0

Supplerende nøgletal

005-0010-014-1-2-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.