Forbrugspct, serviceudg ift korr. budget

Beskrivelse

Forbrugsprocent af serviceudgifterne ift. korrigeret budget

Definition

Beregning af forholdet mellem forbruget af serviceudgifter og de budgetterede serviceudgifter i det korrigerede budget

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <> 0 [[Serviceudgifter]] Optælling: Akkumuleres for hver måned der går

Nævnerbeskrivelse

Økonomi - Korrigeret Budget: Kontoplan: Art <> 0 [[Serviceudgifter]] Optælling: Saldo ultimo året

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Overordnet økonomi

Hovednøgletal

005-0010-014-2-1-0

Supplerende nøgletal

005-0010-014-2-1-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.