select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '010-0012-040-0-0-0'

Hovedfkt 0522 - Central refusionsordning

Beskrivelse

Hovedfunktion 0522 Central refusionsordning - Udgifter i kr. pr. indbygger

Definition

Hovedfunktion 0522 Central refusionsordning - Udgifter i kr. pr. indbygger Funktionen er netop indført. Den skal IKKE regnes med i andre totaler, og bemærk at det kun er dr. 2, idet der kun skal placeres refusionsindtægter

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Dr 2, Art <> 0 Funk 0522 Optælling: Saldo for den enkelte måned.

Nævnerbeskrivelse

Indbygger: Indbyggere: Alle Optælling: Antal Indbyggere pr. den 1. i måneden [[jvnf. definition#Antal indbyggere]]

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Den autoriserede kontoplan

Hovednøgletal

010-0012-040-0-0-0

Supplerende nøgletal

010-0012-040-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-15

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.