select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-0054-0-1-13-0'

Andel af kort sygefravær 5.32.32 pct.

Beskrivelse

Andelen af sygefravær blandt personale på Funktion 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, der skyldes korte sygefraværsperioder under 31 dage. Opgjort i procent.

Definition

Andelen af det samlede sygefravær for personale på Funktion 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, der skyldes korte sygefraværsperioder under 31 dage

Tællerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 5.32.32 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Alt personale Optælling: Antal sygefraværsdage, hvor der er tale om mindre end 31 sammenhængende sygedage

Nævnerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 5.32.32 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Alt personale Optælling: Antal sygefraværsdage i alt

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

050-0054-0-1-13-0

Supplerende nøgletal

050-0054-0-1-13-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.