select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-500-005-0-0-0'

Sygefravær - Administration og IT

Beskrivelse

Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fultidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for pædagogisk personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger.

Definition

Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for ansatte på overenskomsten for administration og IT med videre, baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT).

Tællerbeskrivelse

Personale - Fravær: [[Fraværsårsag: SY, TT#fraværsårsag]] Optælling: Antal [[fraværsdagsværk]] for Ejerkode= 1, Nomenklaturrelevant='Ja' FLIS Ansættelsesform= Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Ansat på overenskomsten= Administration og it mv., KL

Nævnerbeskrivelse

Personale - Fravær: Optælling: Antal [[fuldtidsbeskæftigede]] Ejerkode= 1, Nomenklaturrelevant='Ja' FLIS Ansættelsesform= Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Ansat på overenskomsten= Administration og it mv., KL

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale/fravær

Hovednøgletal

050-500-005-0-0-0

Supplerende nøgletal

050-500-005-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.