select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-500-022-0-0-0'

Borgere pr. Dagplejere

Beskrivelse

Antal borgere mellem 0 og 6 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for socialrådgivere og -formidlere.

Definition

Antal borgere mellem 0 og 6 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for socialrådgivere og -formidlere.

Tællerbeskrivelse

Optælling: Antal [[borgere]] i alderen: 0<=alder<7 primo måneden

Nævnerbeskrivelse

Optælling: Antal [[fuldtidsbeskæftigede]] Ejerkode= 1, Nomenklaturrelevant='Ja' FLIS Ansættelsesform= Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Ansat på overenskomsten= Dagplejere

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale/fravær

Hovednøgletal

050-500-022-0-0-0

Supplerende nøgletal

050-500-022-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.