select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-500-029-0-0-0'

Personaleafgang

Beskrivelse

Andel af ansatte, som er fratrådt inden for perioden

Definition

Andel af ansatte, som er fratrådt inden for perioden

Tællerbeskrivelse

Optælling: Afgang af ansatte indenfor en given måned. Ejerkode= 1, Nomenklaturrelevant='Ja' FLIS Ansættelsesform= Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2)

Nævnerbeskrivelse

Optælling: Antal [[ansatte]] der var ansat primo måneden. Ejerkode= 1, Nomenklaturrelevant='Ja' FLIS Ansættelsesform= Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale/fravær

Hovednøgletal

050-500-029-0-0-0

Supplerende nøgletal

050-500-029-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-10

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.