select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0100-021-1-0-0'

Andel lærere over 55 år, pct.

Beskrivelse

Andel lærere over 55 år. Opgjort i procent.

Definition

Andel lærere over 55 år på baggrund af KRL's definition af lærere.

Tællerbeskrivelse

Antal lærere over 55 år Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20)

Nævnerbeskrivelse

Antal lærere i alt Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

100-0100-021-1-0-0

Supplerende nøgletal

100-0100-021-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.