select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0110-800-7-3-0'

Andel =>2 mat m. hj.midl. (alle) pct

Beskrivelse

Andel elever i alle klasser i folkeskolen eller kommunale specialskoler der får 2 eller derover i 9. klasses afgangsprøve i matematik med hjælpemidler Opgjort i procent

Definition

Beregning af forholdet mellem antal elever der får 2 eller derover og det samlede antal elever/afgivne karakterer (alle klasser i folkeskolen og på kommunale specialskoler) OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Antal karakterer der er 2 eller derover i 9. klasses afgangsprøve i Matematik med hjælpemidler Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Matematik med hjælpemidler (210) (P) Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskole (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Alle i 9. klasse

Nævnerbeskrivelse

Samlede antal afgivne karakterer i Matematik med hjælpemidler Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Matematik med hjælpemidler (210) (P) Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskole (10) - Specialskoler (20) - Inter

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Afgangsprøve

Hovednøgletal

100-0110-800-7-3-0

Supplerende nøgletal

100-0110-800-7-3-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-05-31

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.