select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0110-801-0-0-0'

Andel min. 1 fritag. fra afg.prøve, pct

Beskrivelse

Andel elever i folkeskolen eller en kommunal specialskole med mindst 1 fritagelse ifm. afgangsprøven Opgjort i procent

Definition

Andel elever i folkeskolen eller en kommunal specialskole med mindst 1 fritagelse ifm. afgangsprøven OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Antal 9. klasses elever med mindst 1 fritagelse ifm. afgangsprøven Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskole (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Elever i 9. klasse med mindst 1 fritagelse, jf. Begreber, i mindst eet af fagene: Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk læsning (110) (L) - Dansk mundtlig (120) (M) - Dansk skriftlig (150) (S) - Dansk retsskrivning (140) (R) - Engelsk mundtlig (410) (M) - Fysik/kemi praktisk/mundtlig (570) (M) - Matematik med hjælpemidler (210) (P) - Matematik uden hjælpemidler (220) (F) Optælling: Antal elever opgøres pr. 1. juni i det pågældende år

Nævnerbeskrivelse

Antal 9. klasses elever Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskole (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Alle i 9. klasse Optælling: Antal elever opgøres pr. 1. juni i det pågældende år

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Afgangsprøve

Hovednøgletal

100-0110-801-0-0-0

Supplerende nøgletal

100-0110-801-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-10-21

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.