Gennemsnitlig skolestørrelse

Beskrivelse

Gennemsnitlig størrelse af de almindelige folkeskoler i kommunen opgjort som antal elever pr. folkeskole.

Definition

Gennemsnitlig skolestørrelse: Alle elever (normal- og specialelever) indskrevet i kommunens almindelige folkeskoler (inkl. specialelever i den almindelige folkeskole men ekslusiv specialskoler og skoler i regionale tilbud).

Tællerbeskrivelse

Antal elever på skoler   Hierarki til afgrænsning af elever: Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Alle i 0.-10. klasse   Optælling: Elever i den enkelte måned

Nævnerbeskrivelse

Antal skoler   Hierarki til afgræsning af skoler: Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) , EKSKLUSIV folkeskoleafdeling på ungdomsskole (FLIS_Skole_Type_Ident = 115) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2)   Optælling: Antal folkeskoler med elever hver måned, jf. optællingsregler under begreber

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Skoler, klassekvotienter og elever

Hovednøgletal

100-0110-002-1-0-0

Supplerende nøgletal

100-0110-002-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.