Andel elever med sen skolestart, pct.

Beskrivelse

Andel elever der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse Opgjort i procent.

Definition

Andel elever med sen skolestart defineres som de elever, der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse.

Tællerbeskrivelse

Antal elever der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse. Hierarki til afgræsning af elever Kommunedim: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] hvis udfyldt, ellers[[bopælskommune#bopælskommune Skole]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) - regional (7) - selvejende kommunal (6) - selvejende regional (8) Klasser: Alle Elever: Alle i 0. klasse   Optælling: Antal elever 1. september i opgørelsesåret

Nævnerbeskrivelse

Antal elever i 0. kl.   Hierarki til afgænsning af elever Kommunedim: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] hvis udfyldt, ellers[[bopælskommune#bopælskommune Skole]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) - regional (7) - selvejende kommunal (6) - selvejende regional (8) Klasser: Alle Elever: Alle i 0. klasse    Optælling: Antal elever 1. september i opgørelsesåret

Opgørelsesniveau

Å_SenSkoleStart

Hovedområde

Skoler, klassekvotienter og elever

Hovednøgletal

100-0110-803-0-0-0

Supplerende nøgletal

100-0110-803-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.