Afgang fra segre. undervis., 6. kl, pct

Beskrivelse

Nøgletallet fortæller, hvor mange elever der i løbet af 6. klasse har flyttet sig fra specialklasse til almindelig klasse. Opgjort i procent.

Definition

Andel elever der ved sidste års skolestart (6. klasse) gik i specialklasse på folkeskole, i specialskole, i kommunal ungdomsskole eller i en intern skole på et dagbehandlingstilbud, men som ved dette års skolestart (7. klasse) er i almindelig klasse i en folkeskole eller i en kommunal ungdomsskole. Der medregnes kun elever, som er registreret på en folkeskole, kommunal specialskole, kommunal ungdomsskole eller en intern skole på et dagbehandlingstilbud både i det pågældende år og året før. OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Antal elever der ved sidste års skolestart gik i Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Specialklasse]] (20) - [[Specialklasse]] §20.3 og 20.5 (29) Elever: Alle i 6. klasse på Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) eller - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) men som ved dette års skolestart er i Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Normalklasse#Almindelig klasse]] (10) Elever: Alle i 7. klasse på Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) Kommunedim: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] hvis udfyldt, ellers[[bopælskommune#bopælskommune Skole]] Optælling: Ved dette års skolestart

Nævnerbeskrivelse

Antal elever der ved sidste års skolestart gik i Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Specialklasse]] (20) - [[Specialklasse]] §20.3 og 20.5 (29) Elever: Alle i 6. klasse på Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) eller - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) Kommunedim: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] hvis udfyldt, ellers[[bopælskommune#bopælskommune Skole]] Optælling: Ved sidste års skolestart.

Opgørelsesniveau

Å_SkoleStart

Hovedområde

Specialundervisning

Hovednøgletal

100-0110-806-1-7-0

Supplerende nøgletal

100-0110-806-1-7-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.