Tilgang til segre. undervis., 0. kl, pct

Beskrivelse

Nøgletallet fortæller, hvor mange elever der i løbet af 0. klasse har flyttet sig fra almindelig klasse til specialklasse. Opgjort i procent.

Definition

Andel elever, der ved sidste års skolestart (start på 0. klasse) var i almindelig klasse, men som ved dette års skolestart er segregreret (1. klasse). Der medregnes kun elever, som er registreret på en folkeskole, kommunal specialskole, kommunal ungdomsskole eller en intern skole på et dagbehandlingstilbud både i 0. og 1. klasse. OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Antal elever der ved sidste års skolestart gik i Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Normalklasse#Almindelig klasse]] (10) Elever: Alle i 0. klasse på Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) men som ved dette års skolestart er i Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Specialklasse]] (20) - [[Specialklasse]] §20.3 og 20.5 (29) Elever: Alle i 1. klasse på Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) eller - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) Kommunedim: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] hvis udfyldt, ellers[[bopælskommune#bopælskommune Skole]] Optælling: Ved dette års skolestart

Nævnerbeskrivelse

Antal elever der ved sidste års skolestart gik i Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Normalklasse#Almindelig klasse]] (10) Elever: Alle i 0. klasse på Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) Kommunedim: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] hvis udfyldt, ellers[[bopælskommune#bopælskommune Skole]] Optælling: Ved sidste års skolestart

Opgørelsesniveau

Å_SkoleStart

Hovedområde

Specialundervisning

Hovednøgletal

100-0110-807-1-1-0

Supplerende nøgletal

100-0110-807-1-1-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.