Andel elever på folkeskole i specialkl.

Beskrivelse

Andel elever på den alm. folkeskole der går i specialklasse Nøgletallet viser hvor stor en andel af alle elever i den almindelige folkeskole, der går i specialklasse.

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal elever i folkeskoler Hierarki til afgræsning af elever: Kommunedim: Skoleejer Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskole (10) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - Specialklasse §20.2 (20) - Specialklasse §20.3 og 20.5 (29) Elever: Alle i 0.-10. klasse Optælling: Elever i den enkelte måned

Nævnerbeskrivelse

Antal elever i folkeskoler Hierarki til afgræsning af elever: Kommunedim: Skoleejer Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskole (10) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - Almindelige klasser (10) - Specialklasse §20.2 (20) - Specialklasse §20.3 og 20.5 (29) Elever: Alle i 0.-10. klasse Optælling: Elever i den enkelte måned??

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Specialundervisning

Hovednøgletal

110-0112-000-1-0-0

Supplerende nøgletal

110-0112-000-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.