select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '120-0122-000-1-6-0'

Andel =>2 mat u. hj.midl. (alm.kl.) pct

Beskrivelse

Andel elever i almindelige klasser der får 2 eller derover i 9. klasses afgangsprøve i matematik uden hjælpemidler Opgjort i procent

Definition

Beregning af forholdet mellem antal elever der får 2 eller derover og det samlede antal elever/afgivne karakterer (almindelige klasser) OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Antal karakterer der er 2 eller derover i 9. klasses afgangsprøve i Matematik uden hjælpemidler Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Matematik uden hjælpemidler (220) (F) Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[almindelig klasse]] (10) Elever: Alle i 9. klasse

Nævnerbeskrivelse

Samlede antal afgivne karakterer i Matematik uden hjælpemidler Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Matematik uden hjælpemidler (220) (F) Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Kommunale ungdomss

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Afgangsprøve

Hovednøgletal

120-0122-000-1-6-0

Supplerende nøgletal

120-0122-000-1-6-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-10

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.