select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-10-3-0'

Pct. alle anbragte - sikrede inst.

Beskrivelse

Procentandel anbragte på sikrede døgninstitutioner af samtlige anbragte

Definition

Procentandel anbragte på sikrede døgninstitutioner (jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 6) af samtlige anbragte

Tællerbeskrivelse

Antal: Anbragte på sikrede døgninstitutioner (foranstaltningstypekode 93) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 6 (SEL) §76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 6 (SEL) Derudover skal det disponerede forbrug til foranstaltningen være konteret på funktion 5.28.24 i fagsystemet FLIS - foranstaltningstypekode: 93 (Sikrede døgninstitutioner) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal: Anbragte i alt (foranstaltningsgrupperingkode 10) jf. definition under begreber Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Anbringelsesmønster UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-10-3-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-10-3-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.