select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-11-0-0'

Pct. alle anbragte - øvr. opholdsst.

Beskrivelse

Procentandel anbragte på øvrige opholdssteder (kost- og efterskole, eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder samt skibsprojekter) ud af samtlige anbragte

Definition

Procentandel anbragte på øvrige opholdssteder (kost- og efterskole, eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder samt skibsprojekter, jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 4-6)) ud af samtlige anbragte

Tællerbeskrivelse

Antal anbragte kost- og efterskole, eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder samt skibsprojekter (Overordnetforanstaltningstypekode 1050) FLIS - Overordnetforanstaltningstypekode 1050 (Øvrige opholdssteder) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal: Anbragte i alt (foranstaltningsgrupperingkode 10) jf. definition under begreber. FLIS - foranstaltningsgrupperingkode 10 (Anbringelse) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Anbringelsesmønster UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-11-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-11-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.