select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-2-1-0'

Anbragte, netv.pl.fam. pr 1000 0-22 år

Beskrivelse

Antal anbragte i netværksplejefamilier pr. 1000 0-22-årig

Definition

Antal anbragte i netværksplejefamilier pr. 1000 0-22-årig

Tællerbeskrivelse

Antal: Anbragte i netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (foranstaltningstypekode 50) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 3 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 3 (SEL) Alder: 0-22 år. FLIS - foranstaltningstypekode: 50 (Netværksplejefamilie) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal: indbyggere fra 0 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-2-1-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-2-1-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-10

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.