select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-2-10-0'

Unge m. ungepålæg pr. 1000 0-22 år

Beskrivelse

Antal unge der har et ungepålæg pr. 1.000 0-22 årige borger

Definition

Antal børn/unge der har et ungepålæg (§ 57b) pr. 1.000 0-22 årige borger

Tællerbeskrivelse

Antal: Børn/unge, der har et ungepålæg (foranstaltningstypekode 181) opgjort på følgende paragraffer: § 57b Alder: 0-22 år. FLIS - Foranstaltningstypekode: 181 (Ungepålæg) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal: Indbyggere fra 0 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-2-10-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-2-10-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-13

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.