select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-006-8-5-0'

Pct. alle anbragte - komm. plejefam.

Beskrivelse

Procentandel anbragte i kommunale plejefamilier af samtlige anbragte

Definition

Procentandel anbragte i kommunale plejefamilier (jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 2) af samtlige anbragte

Tællerbeskrivelse

Antal: Anbragte i kommunale plejefamilier (foranstaltningstypekode 80) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 2 (SEL) §76, stk. 3, nr.1, jf. § 66, stk. 1, nr. 2 (SEL) FLIS - foranstaltningstypekode: 80 (Kommunal plejefamilie) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal: Anbragte i alt (foranstaltningsgrupperingskode 10) jf. definition under begreber. FLIS - foranstaltningsgrupperingskode 10 (Anbringelser) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal helårsanbragte i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Anbringelsesmønster UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-8-5-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-8-5-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.