select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-007-0-0-4'

Antal m. forebyg. pr. 1000 18-22 år

Beskrivelse

Antal børn/unge i alderen 18-22 år, der udløser forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 18-22-årig borger

Definition

Antal børn/unge i alderen 18-22 år, der udløser forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 18-22-årig borger

Tællerbeskrivelse

Antal børn/unge, der udløser forebyggende forebyggende foranstaltninger (foranstaltningsgrupperingkode 20) i alt opgjort på følgende paragraffer i Serviceloven (SEL): § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9 § 52a § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2 og 4, og stk. 5 § 54 § 54a § 57a § 57b Alder: 18-22 år. FLIS - foranstaltningsgrupperingkode: 20 (Forebyggende foranstaltninger) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal indbyggere fra 18 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-0-0-4

Supplerende nøgletal

200-0210-007-0-0-4

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.