select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-007-1-0-0'

Antal m. støtte i hjem pr 1000 0-22 år

Beskrivelse

Antal børn/unge, der udløser praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet pr. 1.000 0-22-årig borger

Definition

Antal børn/unge, der udløser praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 2) pr. 1.000 0-22-årig borger

Tællerbeskrivelse

Antal børn/unge, der udløser praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (foranstaltningstypekode 130) i alt opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 2 (SEL) Alder: 0-22 år. FLIS .- Foranstaltningstypekode: 130 (Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal indbyggere fra 0 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-1-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.