select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-007-6-1-0'

Gnm.alder, førstegang forb. foranst.

Beskrivelse

Gennemsnitsalder for børn og unge, der i løbet af det seneste år for første gang har modtaget en forebyggende foranstaltning

Definition

Gennemsnitsalder for børn og unge, der i løbet af det seneste år for første gang har modtaget en forebyggende foranstaltning

Tællerbeskrivelse

Summen af alder for de børn/unge, der er første gang har modtaget en forebyggende foranstaltning (overordnetforanstaltningstypekode 2000) i løbet af det seneste år. Alderen opgøres på det tidspunkt, hvor den forebyggende indsats blev igangsat. Børn og unge med en forebyggende foranstaltning, i alt opgøres jf. definition under begreber. FLIS - Overordnetforanstaltningstypekode 2000 (Forebyggende foranstaltninger) Kommune: betalingskommune

Nævnerbeskrivelse

Antal: Børn og unge der i løbet af det seneste år for første gang har modtaget en forebyggende foranstaltning (Overordnetforanstaltningstypekode 2000) Børn og unge med en forebyggende foranstaltning, i alt opgøres jf. definition under begreber FLIS - Ov

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Alder UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-6-1-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-6-1-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.