select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '200-0210-007-7-0-0'

Antal m. praktikophold pr 1000 0-22 år

Beskrivelse

Antal børn/unge, der udløser formidling af praktikophold hos offentlig eller privat arbejdsgiver pr. 1.000 0-22-årig borger

Definition

Antal børn/unge, der udløser formidling af praktikophold hos offentlig eller privat arbejdsgiver (jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 8) pr. 1.000 0-22-årig borger

Tællerbeskrivelse

Antal børn/unge, der udløser formidling af praktikophold hos offentlig eller privat arbejdsgiver (foranstaltningstypekode 110) i alt opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 8 (SEL) Alder: 0-22 år. FLIS - foranstaltningstypekode: 110 (Formidling af praktikophold) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal indbyggere fra 0 til 22 år opgjort i 1.000. Optælling: Antal indbyggere pr. den 1. i måneden jvnf. definition

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-7-0-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-7-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.