Gnm. varighed, anbringelser

Beskrivelse

Gennemsnitlig varighed af igangværende anbringelser

Definition

Tællerbeskrivelse

Opgørelse af igangværende anbringelsers (foranstaltningsgrupperingkode 10) længde i måneder. Igangværende anbringelser opgøres på baggrund af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) § 74a (Straffeloven) FLIS - foranstaltningsgrupperingskode: 10 (Anbringelse) Kommune: betalingskommune Optælling: Summen af unikke antal anbringelsesforløbs varighed i måneder

Nævnerbeskrivelse

Antal børn og unge, der på opgørelsestidspunktet er anbragte (foranstaltningsgruppering 10) udenfor hjemmet. Dvs. de er registreret til at have en foranstaltning på baggrund af en af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) § 74a (Straffeloven) FLIS - foranstaltningsgrupperingkode: 10 (Anbringelse) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Varighed af foranstaltning UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-5-0-51

Supplerende nøgletal

200-0210-006-5-0-51

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.