Gnm. varighed, netværksplejefam.

Beskrivelse

Gennemsnitlig varighed i måneder af igangværende anbringelser i netværksplejefamilier

Definition

Gennemsnitlig varighed af igangværende anbringelser i netværksplejefamilier (jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 3) opgjort i måneder

Tællerbeskrivelse

Opgørelse af igangværende anbringelser i netværksplejefamilier (foranstaltningstypekode 50) længde i måneder. Igangværende anbringelser i netværksplejefamilier opgøres på baggrund af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 3 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk 1, nr. 3 (SEL) FLIS - foranstaltningstypekode: 50 (Netværksplejefamilie) Kommune: betalingskommune Optælling: Summen af unikke antal anbringelsesforløbs varighed i måneder

Nævnerbeskrivelse

Antal børn og unge, der på opgørelsestidspunktet er anbragte i netværksplejefamilier (foranstaltningstypekode 50) Dvs. de er registreret til at have en foranstaltning på baggrund af en af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 3 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk 1, nr. 3 (SEL) FLIS - foranstaltningstypekode: 50 (Netværksplejefamilie) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Varighed af foranstaltning UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-5-4-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-5-4-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.