Gnm. varighed, komm. plejefam.

Beskrivelse

Gennemsnitlig varighed i måneder af igangværende anbringelser i kommunale plejefamilier

Definition

Gennemsnitlig varighed af igangværende anbringelser i kommunale plejefamilier (jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 2) opgjort i måneder

Tællerbeskrivelse

Opgørelse af igangværende anbringelser i kommunale plejefamilier (foranstaltningstypekode 80) længde i måneder. Igangværende anbringelser i kommunale plejefamilier opgøres på baggrund af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 2 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk 1, nr. 2 (SEL) FLIS - foranstaltningstypekode. 80 (Kommunal plejefamilie) Kommune: betalingskommune Optælling: Summen af unikke antal anbringelsesforløbs varighed i måneder

Nævnerbeskrivelse

Antal børn og unge, der på opgørelsestidspunktet er anbragte i kommunale plejefamilier (foranstaltningstypekode 80) Dvs. de er registreret til at have en foranstaltning på baggrund af en af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 2 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk 1, nr. 2 (SEL) FLIS - foranstaltningstypåekode: 80 (Kommunal plejefamilie) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Varighed af foranstaltning UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-5-5-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-5-5-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.