Gnm. varighed, eget værelse mv.

Beskrivelse

Gennemsnitlig varighed i måneder af igangværende anbringelser på eget værelse mv.

Definition

Gennemsnitlig varighed af igangværende anbringelser på eget værelse mv. (jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 4) opgjort i måneder

Tællerbeskrivelse

Opgørelse af længde på igangværende anbringelser på eget værelse mv. (foranstaltningstypekode 20) i måneder. Anbringelserne opgøres på baggrund af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 4 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 4 (SEL) FLIS - foranstaltningstypekode: 20 (Eget værelse) Kommune: betalingskommune Optælling: Summen af unikke antal anbringelsesforløbs varighed i måneder

Nævnerbeskrivelse

Antal børn og unge, der på opgørelsestidspunktet er anbragte på eget værelse mv. (foranstatlningstypekode 20) Dvs. de er registreret til at have en foranstaltning på baggrund af en af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 4 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 4 (SEL) FLIS - foranstaltningstypekode: 20 (Eget værelse) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Varighed af foranstaltning UBU

Hovednøgletal

200-0210-006-5-7-0

Supplerende nøgletal

200-0210-006-5-7-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.