Gnm. antal foreb. foranstaltn.

Beskrivelse

Gennemsnitlig antal forebyggende foranstaltninger pr. barn/ung, der modtager forebyggende foranstaltninger

Definition

Gennemsnitlig antal forebyggende foranstaltninger pr. barn/ung, der modtager forebyggende foranstaltninger

Tællerbeskrivelse

Antal forebyggende foranstaltninger (foranstaltningsgruppekode 20) der gives til børn og unge på nedenstående paragraffer. § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9 § 52a § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2 og 4, og stk. 5 § 54 § 54a § 57a § 57b FLIS - Foranstaltningsgruppekode 20 (Forebyggende foranstaltning) Kommune: betalingskommune Optælling: antal unikke foranstaltninger

Nævnerbeskrivelse

Antal børn/unge der i den pågældende måned modtager minimum en forebyggende foranstaltninger (foranstaltningsgruppekode 20) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9 § 52a § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2 og 4, og stk. 5 § 54 § 54a § 57a § 57b FLIS - Foranstaltningsgruppekode 20 (Forebyggende foranstaltning) Kommune: betalingskommune Optælling: antal unikke antal børn/unge

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Udvikling og Effekt UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-0-0-5

Supplerende nøgletal

200-0210-007-0-0-5

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.