Pct. med forebyg. foranst. efter 1 år

Beskrivelse

Andelen af børn og unge, der for et år siden modtog en forebyggende foranstaltning, som stadig modtager en forebyggende foranstaltning

Definition

Andelen af børn og unge, der for et år siden modtog en forebyggende foranstaltning, som stadig modtager en forebyggende foranstaltning

Tællerbeskrivelse

Antal børn/unge, der et år tidligere end opgørelsestidspunktet udløste en forebyggende forebyggende foranstaltninger (foranstaltningsgrupperingkode 20) i alt og som ligeledes på opgørelsestidspunktet modtager udløser en forebyggende foranstaltning. Børn og unge, der udløser en forebyggende foranstaltning er opgjort på følgende paragraffer i Serviceloven (SEL): § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9 § 52a § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2 og 4, og stk. 5 § 54 § 54a § 57a § 57b FLIS - foranstaltningsgrupperingkode 20 (Forebyggende foranstaltning) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal børn/unge, der et år tidligere end opgørelsestidspunktet udløste en forebyggende forebyggende foranstaltninger (foranstaltningsgrupperingkode 20) i alt opgjort på følgende paragraffer i Serviceloven (SEL): § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9 § 52a § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2 og 4, og stk. 5 § 54 § 54a § 57a § 57b FLIS - foranstaltningsgrupperingskode 20 (Forebyggende foranstaltning) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Udvikling og Effekt UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-0-4-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-0-4-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.