Pct. ikke-anbragte 1 år efter anbr.

Beskrivelse

Procentandelen af børn og unge, der for et år siden var anbragt uden for hjemmet, som på opgørelsestidspunktet ikke er anbragt uden for hjemmet

Definition

Procentandelen af børn og unge, der for et år siden var anbragt uden for hjemmet, som på opgørelsestidspunktet ikke er anbragt uden for hjemmet

Tællerbeskrivelse

Antal børn/unge, der et år tidligere end opgørelsestidspunktet var anbragt (foranstaltningsgrupperingkode 10) uden for hjemmet, men som på opgørelsestidspunktet ikke er anbragt uden for hjemmet. Antal børn/unge, der er anbragt uden for hjemmet opgøres på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) §74a (Straffeloven) Beregningen finder dermed de børn/unge, der har tilknyttet ovenstående paragraffer et år før opgørelsestidspunktet, men ikke tilknyttet paragrafferne på opgørelsestidspunktet. FLIS - foranstaltningsgrupperingkode: 10 (Anbringelse) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Nævnerbeskrivelse

Antal børn/unge, der et år tidligere end opgørelsestidspunktet var anbragt (foranstaltningsgrupperingkode 10) uden for hjemmet. Antal børn/unge, der er anbragt uden for hjemmet opgøres på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) §74a (Straffeloven) FLIS foranstaltningsgrupperingkode 10 (Anbringelse) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Udvikling og Effekt UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-3-1-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-3-1-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.