Pct. anbragt 1 år efter forebyg. foranst

Beskrivelse

Andelen af børn og unge, der for et år siden modtog en forebyggende foranstaltning, som på opgørelsestidspunktet er anbragt uden for hjemmet

Definition

Andelen af børn og unge, der for et år siden modtog en forebyggende foranstaltning, og ikke var anbragt, som på opgørelsestidspunktet er anbragt uden for hjemmet

Tællerbeskrivelse

Antal børn/unge, der et år tidligere end opgørelsestidspunktet udløste en forebyggende forebyggende foranstaltning (Foranstaltningsgrupperingkode 20), men ikke var anbragt uden for hjemmet (Foranstaltningsgrupperingkode 10), som på opgørelsestidspunktet er anbragt uden for hjemmet. Børn og unge, der udløser en forebyggende foranstaltning et år før opgørelsestidspunktet er opgjort på følgende paragraffer i Serviceloven (SEL): § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9 § 52a § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2 og 4, og stk. 5 § 54 § 54a § 57a § 57b Børn og unge der på opgørelsestidspunktet er anbragt uden for hjemmet er opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 7, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 1, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-6 (SEL) §74a (Straffeloven) FLIS - Foranstaltningsgrupp

Nævnerbeskrivelse

Antal børn/unge, der et år tidligere end opgørelsestidspunktet udløste en forebyggende forebyggende foranstaltninger (foranstaltningsgrupperingkode 20) i alt opgjort på følgende paragraffer i Serviceloven (SEL): § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9 § 52a § 76, stk. 2, stk. 3, nr. 2 og 4, og stk. 5 § 54 § 54a § 57a § 57b FLIS - foranstalningsgrupperingkode: 20 (Forebyggende foranstaltning) Kommune: betalingskommune Optælling: Antal unikke børn/unge i måneden

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Udvikling og Effekt UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-4-1-1

Supplerende nøgletal

200-0210-007-4-1-1

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.