Gnm. varighed, aflastning

Beskrivelse

Gennemsnitlig varighed af igangværende forløb med aflastning

Definition

Gennemsnitlig varighed af igangværende forløb med aflastning

Tællerbeskrivelse

Opgørelse af igangværende aflastningsforløbs (foranstaltningstypekode 100) længde i måneder. Igangværende aflastningforløb opgøres på baggrund af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 5 (SEL) FLIS - Foranstaltningstypekode: 100 (Aflastningsordninger) Kommune: betalingskommune Optælling: summen af længde for igangværende aflastningsforløb

Nævnerbeskrivelse

Antal aflastningsforløb (foranstaltningstypekode 100) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 5 (SEL) FLIS - foranstaltningstypekode: 100 (Aflastningsordninger) Kommune: betalingskommune Optælling: antal aflastningsforløb

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Varighed af foranstaltning UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-5-1-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-5-1-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.