Gnm. varighed, kontaktperson

Beskrivelse

Gennemsnitlig varighed i måneder af igangværende forløb med tilknytning af fast kontaktperson knyttet til barnet/den unge eller familien

Definition

Gennemsnitlig varighed af igangværende forløb med tilknytning af fast kontaktperson knyttet til barnet/den unge eller familien (jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 6, § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3 nr. 2) opgjort i måneder

Tællerbeskrivelse

Opgørelse af igangværende forløb hvor barnet/den unge eller familien, har tilknyttet en fastkontaktperson (foranstaltningstypekode 120) Opjort i måneder. Igangværende forløb hvor barnet/den unge har tilknyttet en fastkontaktperson (foranstaltningstypekode 120) opgøres på baggrund af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 6 (SEL) § 76, stk. 2 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 2 (SEL) FLIS - foranstaltningstypekode: 120 (Kontaktperson for hele familien) Kommune: betalingskommune Optælling: summen af længde for igangværende forløb

Nævnerbeskrivelse

Antal forløb hvor barnet/den unge eller familien, har tilknyttet en fastkontaktperson (foranstaltningstypekode 120) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 6 (SEL) § 76, stk. 2 (SEL) § 76, stk. 3, nr. 2 (SEL) FLIS - foranstaltningstypekode: 120 (Kontaktperson for hele familien) Kommune: betalingskommune Optælling: antal forløb

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Varighed af foranstaltning UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-5-2-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-5-2-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.