Gnm. varighed, fam.behandling

Beskrivelse

Gennemsnitlig varighed i måneder af igangværende forløb med familiebehandling

Definition

Gennemsnitlig varighed af igangværende forløb med familiebehandling (jf. SEL § 52, stk. 3, nr.3) opgjort i måneder

Tællerbeskrivelse

Opgørelse af igangværende forløb med familiebehandling (foranstaltningstypekode 140). Opjort i måneder. Forløbene opgøres på baggrund af følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 3 (SEL) FLIS - Foranstaltningstypekode: 140 (Familiebehandling eller behandling af barn/ung) Kommune: betalingskommune Optælling: summen af længde for igangværende forløb

Nævnerbeskrivelse

Antal forløb med familiebehandling (foranstaltningstypekode 140) opgjort på følgende paragraffer: § 52, stk. 3, nr. 3 (SEL) FLIS - foranstaltningstypekode: 140 (Familiebehandling eller behandling af barn/ung) Kommune: betalingskommune Optælling: antal forløb

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Varighed af foranstaltning UBU

Hovednøgletal

200-0210-007-5-4-0

Supplerende nøgletal

200-0210-007-5-4-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.