select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '240-0242-002-0-0-0'

Personaletilgang, soc.rådg./-formidl.

Beskrivelse

Personaletilgang blandt socialrådgivere/-formidlere på området for udsatte børn og unge Opgjort i pct. [[Håndtering af kontoplanændringer på Udsatte børn og unge]]

Definition

Personaletilgang for socialrådgivere/-formidlere (jf. Begreber) Personaletilgang er tilgangen til kommunens personalegruppe på området for udsatte børn og unge fra sidste måned til nuværende måned i procent af den samlede personalegruppe på området for udsatte børn og unge i den

Tællerbeskrivelse

[[Personaletilgang#Personalebruttotilgang]] som def. under Begreber. Kontoplan: 5.25.17, 5.28.20, 5.28.21, 5.28.22, 5.28.23, 5.28.24, 5.28.25, 6.45.58. . under Begreber

Nævnerbeskrivelse

[[Personaletilgang#Personalebruttotilgang]] som def. under Begreber. Kontoplan: 5.25.17, 5.28.20, 5.28.21, 5.28.22, 5.28.23, 5.28.24, 5.28.25, 6.45.58. Stillingskategorikode FLIS: [[Socialrådgivere/-formidlere]], se def. under Begreber

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale og Fravær UBU

Hovednøgletal

240-0242-002-0-0-0

Supplerende nøgletal

240-0242-002-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.