Andel elever m. sen skolestart (udsatte)

Beskrivelse

Antal udsatte elever der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse. Udsatte elever omfatter børn/unge, som har haft mindst én forebyggende foranstaltning eller anbringelse i løbet af deres liv. Opgjort i procent.

Definition

Andel udsatte elever med sen skolestart defineres som de elever, der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse.

Tællerbeskrivelse

Antal elever der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse. Hierarki til afgræsning af elever Kommunedim skole: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] hvis udfyldt, ellers[[bopælskommune#bopælskommune Skole]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) - regional (7) - selvejende kommunal (6) - selvejende regional (8) Klasser: Alle Elever: Udsatte elever i 0. klasse Udsatte elever er defineret som børn og unge, som har eller har haft mindst én forebyggende foranstaltning eller anbringelse i løbet af deres liv. Fødselsdato <=foranstaltningsdato <=1. september i opgørelsesåret FLI

Nævnerbeskrivelse

Antal elever i 0. kl. Hierarki til afgænsning af elever Kommunedim skole: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] hvis udfyldt, ellers[[bopælskommune#bopælskommune Skole]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) - regional (7) - selvejende kommunal (6) - selvejende regional (8) Klasser: Alle Elever: Udsatte elever i 0. klasse Udsatte elever er defineret som børn og unge, som har eller har haft mindst én forebyggende foranstaltning eller anbringelse i løbet af deres liv. Fødselsdato <=foranstaltningsdato <=1. september i opgørelsesåret FLIS - foranstaltningstypekode: 10, 20      Optælling: Antal eleve

Opgørelsesniveau

Å_SenSkoleStart

Hovedområde

Udsatte børn og unges skolegang

Hovednøgletal

295-0228-1-1-0-0

Supplerende nøgletal

295-0228-1-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.