Segregeringspct., 0.-9. kl (forebyg.)

Beskrivelse

Nøgletallet angiver andelen af elever, som har eller har haft en forebyggende foranstaltning indenfor de sidste fem år, og som går i specialklasse. Opgjort i procent.

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal elever med forebyggende foranstaltninger i folkeskoler, specialskoler, på interne skoler i dagbehandlingstilbud og kommunale ungdomsskoler, som går i specialklasse Hierarki til afgræsning af elever: Kommunedim skole: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Specialklasse]] (20) - [[Specialklasse]] §20.3 og 20.5 (29) Elever: Alle elever i 0.-9. klasse, som har eller har haft en forebyggende foranstaltning Elever med forebyggende foranstaltning er defineret som børn og unge, som har eller har haft mindst én forebyggende foranstaltning (og ikke

Nævnerbeskrivelse

Antal elever med forebyggende foranstaltning i folkeskoler, specialskoler, på interne skoler i dagbehandlingstilbud og kommunale ungdomsskoler (specialklasser og almindelige klasser) Hierarki til afgræsning af elever: Kommunedim skole: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Normalklasse#Almindelig klasse]] (10) - [[Specialklasse]] (20) - [[Specialklasse]] §20.3 og 20.5 (29) Elever: Alle elever i 0.-9. klasse, som har eller har haft en forebyggende foranstaltning Elever med forebyggende foranstaltning er defineret som børn og unge, som har eller h

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Udsatte børn og unges skolegang

Hovednøgletal

295-0228-1-3-0-0

Supplerende nøgletal

295-0228-1-3-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.