Andel med min. 1 fritagelse (udsatte)

Beskrivelse

Andelen af udsatte elever med fritagelse fra mindst én af de 8 prøvebundne afgangsfag (9. klasse). Udsatte elever omfatter børn/unge, som har haft mindst én forebyggende foranstaltning eller anbringelse de seneste 5 år. Opgjort i procent.

Definition

Andel udsatte elever i folkeskolen eller en kommunal specialskole med mindst 1 fritagelse ifm. afgangsprøven. OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned.

Tællerbeskrivelse

Antal udsatte 9. klasses elever med mindst 1 fritagelse ifm. afgangsprøven Hierarki til afgræsning af elever: Kommunedim skole: [[Skoleejer]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Udsatte elever i 9. klasse med mindst 1 fritagelse, jf. begreber, i mindst eet af fagene: Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk læsning (110) (L) - Dansk mundtlig (110) (M) - Dansk Skriftlig (110) (S) - Dansk retsskrivning (110) (R) - Engelsk mundtlig (120) (M) - Fysik/kemi mundtlig (320) (M) - Matematisk problemløsning (310) (P) - Matematiske færdigheder (

Nævnerbeskrivelse

Antal udsatte 9. klasses elever Kommunedim skole: [[Skoleejer]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Alle udsatte elever i 9. klasse Udsatte elever er defineret som børn og unge, som har eller har haft mindst én forebyggende foranstaltning eller anbringelse de seneste fem år af deres liv. 01-MM-(YYYY-5) <= foranstaltningsdato <= 01-MM-YYYY Hvor YYYY er opgørelsesåret og MM er måned. FLIS - foranstaltningstypekode: 10, 20 Optælling: Antallet af elever opgøres pr. 1. juni i det pågældende år

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Udsatte børn og unges skolegang

Hovednøgletal

295-0228-1-5-0-0

Supplerende nøgletal

295-0228-1-5-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.