Andel der tager afgangsprøve, (udsatte)

Beskrivelse

Nøgletallet viser andelen af udsatte elever, som tager afgangsprøven, defineret som at have aflagt prøve i mindst 4 ud af de 8 prøvebundne fag i 9. klasse. De 8 bundne prøver i 9. klasse dækker dansk mundtlig, dansk læsning, dansk skriftlig, dansk retskrivning, matematisk problemløsning, matematiske

Definition

Man kan ikke dumpe 9. klasses afgangsprøve og man taler derfor heller ikke om at bestå afgangsprøven. Samtidig kan eleverne tage eksamen for nogle prøvefag, mens de ikke tager eksamen for andre af prøvefagene, fx. pga. fritagelser. Andelen der tager 9. klasses afgangsprøve er her opgjort som andel udsatte elever, der tager eksamen i mindst 4 ud af 8 bundne prøvefag (der ses bort fra dansk orden). OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Antal udsatte elever i 9. klasse, der tager afgangsprøve Hierarki til afgrænsning af elever: Kommunedim skole: [[Skoleejer]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) - regional (7) - selvejende kommunal (6) - selvejende regional (8) Klasser: Alle klasser Elever: Alle udsatte i 9. klasse, der tager afgangsprøve Udsatte elever er defineret som børn og unge, som har eller har haft mindst én forebyggende foranstaltning eller anbringelse de seneste fem år af deres liv. 01-MM-(YYYY-5) <= foranstaltningsdato <= 01-MM-YYYY Hvor YYYY er opgørelsesåret og MM er måned. FLIS - foranstaltnings

Nævnerbeskrivelse

Antal udsatte elever i 9. klasse Hierarki til afgrænsning af elever: Kommunedim skole: [[Skoleejer]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) - regional (7) - selvejende kommunal (6) - selvejende regional (8) Klasser: Alle Elever: Alle udsatte elever i 9. klasse Udsatte elever er defineret som børn og unge, som har eller har haft mindst én forebyggende foranstaltning eller anbringelse de seneste fem år af deres liv. 01-MM-(YYYY-5) <= foranstaltningsdato <= 01-MM-YYYY Hvor YYYY er opgørelsesåret og MM er måned. FLIS - foranstaltningstypekode: 10, 20 Optælling: Antallet af elever o

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Udsatte børn og unges skolegang

Hovednøgletal

295-0228-1-6-0-0

Supplerende nøgletal

295-0228-1-6-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.