Karaktergns. afgangsprøve (anbragte)

Beskrivelse

Nøgletallet angiver karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse for elever, som er eller har været anbragt indenfor de sidste fem år. Opgøres: Årligt.

Definition

Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i faget, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prøver, de har aflagt. I beregningen af denne indikator indgår kun elever, der har aflagt mindst 4 ud af 8 bundne prøver, som er eller har været anbragt indenfor de sidste fem år. De bundne prøver er dansk læsning, dansk mundtlig, dansk skriftlig, dansk retsskrivning, engelsk mundtlig, fysik/kemi mundtlig, matematisk problemløsning, matematiske færdigheder Bemærk: Dansk orden indgår ikke i beregningen af karaktergennemsnittet OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Summen af karaktergennemsnittet af de enkelte elevers gennemsnit Kommunedim skole: [[Skoleejer]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Alle elever i 9. klasse, som er eller har været anbragt, og som har aflagt mindst 4 prøver ud af de 8 bundne prøver Anbragte elever er defineret som børn og unge, som er eller har været anbragt de seneste fem år af deres liv. 01-MM-(YYYY-5) <= foranstaltningsdato <= 01-MM-YYYY Hvor YYYY er opgørelsesåret og MM er måned. FLIS - foranstaltningstypekode: 10 Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk læsning (110)

Nævnerbeskrivelse

Summen af antal elever med karakter i mindst 4 af de 8 bundne prøver Kommunedim skole: [[Skoleejer]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Alle elever i 9. klasse, som er eller har været anbragt, og som har aflagt mindst 4 prøver ud af de 8 bundne prøver Anbragte elever er defineret som børn og unge, som er eller har været anbragt de seneste fem år af deres liv. 01-MM-(YYYY-5) <= foranstaltningsdato <= 01-MM-YYYY Hvor YYYY er opgørelsesåret og MM er måned. FLIS - foranstaltningstypekode: 10 Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk læsning (11

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Udsatte børn og unges skolegang

Hovednøgletal

295-0228-1-7-0-0

Supplerende nøgletal

295-0228-1-7-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.