Karaktergns. afgangsprøve (forebyggende)

Beskrivelse

Nøgletallet angiver karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse for elever, som har eller har haft en forebyggende foranstaltning indenfor de sidste fem år. Opgøres: Årligt.

Definition

Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i faget, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prøver, de har aflagt. I beregningen af denne indikator indgår kun elever, der har aflagt mindst 4 ud af 8 bundne prøver, som har eller har haft en forebyggende foranstaltning indenfor de sidste fem år. De bundne prøver er dansk læsning, dansk mundtlig, dansk skriftlig, dansk retsskrivning, engelsk mundtlig, fysik/kemi mundtlig, matematisk problemløsning, matematiske færdigheder Bemærk: Dansk orden indgår ikke i beregningen af karaktergennemsnittet OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Summen af karaktergennemsnittet af de enkelte elevers gennemsnit Kommunedim skole: [[Skoleejer]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Alle elever i 9. klasse, som har eller har haft en forebyggende foranstaltning, og som har aflagt mindst 4 prøver ud af de 8 bundne prøver Elever med en forebyggende foranstaltning er defineret som børn og unge, som har eller har haft en forebyggende foranstaltning (og ikke en anbringelse) de seneste fem år af deres liv. 01-MM-(YYYY-5) <= foranstaltningsdato <= 01-MM-YYYY Hvor YYYY er opgørelsesåret og MM er måned. FLIS -

Nævnerbeskrivelse

Summen af antal elever med karakter i mindst 4 af de 8 bundne prøver Kommunedim skole: [[Skoleejer]] Kommunedim udsatte: Handlekommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Alle elever i 9. klasse, som har eller har haft en forebyggende foranstaltning, og som har aflagt mindst 4 prøver ud af de 8 bundne prøver Elever med en forebyggende foranstaltning er defineret som børn og unge, som har eller har haft en forebyggende foranstaltning (og ikke en anbringelse) de seneste fem år af deres liv. 01-MM-(YYYY-5) <= foranstaltningsdato <= 01-MM-YYYY Hvor YYYY er opgørelsesåret og MM er måned. FLI

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Udsatte børn og unges skolegang

Hovednøgletal

295-0228-1-8-0-0

Supplerende nøgletal

295-0228-1-8-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.