select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-014-0-0-0'

Gns.alder nyvisiterede hjemmehjælp

Beskrivelse

Gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmehjælp i egen bolig (frit valg), for 65+ årige

Definition

Tællerbeskrivelse

Summen af alder for de modtagere, der det seneste år er visiteret til hjemmehjælp i egen bolig [[(frit valg)#Egen bolig]] (dvs. summen af alder blandt modtagere, hvor visitationen har en startdato det seneste år). Alderen opgøres på det tidspunkt persone

Nævnerbeskrivelse

Antal modtagere på 65 år og derover, der er visiteret til hjemmehjælp i egen bolig [[(frit valg)#Egen bolig]] det seneste år

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Hjemmehjælp

Hovednøgletal

400-0410-014-0-0-0

Supplerende nøgletal

400-0410-014-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.