select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-030-1-0-0'

Personaleomsætning på ældreområdet, pct

Beskrivelse

Personaleomsætning på ældreområdet Opgjort i procent Bemærk at kontoplansændring i 2018 kan give niveauforskydning ift. tidligere år.

Definition

Personaleomsætning på ældreområdet er afgangen fra kommunens personale i procent af antal ansatte Ældreområdet afgrænses ved at antal funktioner og stillingskategorier jf begreber [[Personale på ældreområdet]]

Tællerbeskrivelse

[[Personaleomsætning]] som def. under Begreber. Før 2018: Kontoplan: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34 Fra 2018: Kontoplan: Funktion 5.30.26 Funktion 5.30.27 Funktion 5.30.28 Funktion 5.30.29 [[Personale på ældreområdet]] som def. under Begreber

Nævnerbeskrivelse

[[Personaleomsætning]] som def. under Begreber. Før 2018: Kontoplan: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34 Fra 2018: Kontoplan: Funktion 5.30.26 Funktion 5.30.27 Funktion 5.30.28 Funktion 5.30.29 [[Personale på ældreområdet]] som def. under Begreber

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

400-0410-030-1-0-0

Supplerende nøgletal

400-0410-030-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.