select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-031-0-0-0'

Andel personale der er autoriseret, pct

Beskrivelse

Andel af personalet på ældreområdet, som er autoriseret (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og terapeuter) Opgjort i procent Bemærk at kontoplansændring i 2018 kan give niveauforskydning ift. tidligere år.

Definition

Andel af personalet på ældreområdet, som er autoriseret (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og terapeuter) Opgjort i procent af antal medarbejdere i alt på ældreområdet

Tællerbeskrivelse

Antal personer blandt personalet, der er i stillingsgrupperne: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller terapeuter (jf. definition under begreber). Afgrænsning på kontoplanen: Før 2018: Funktion: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34 Fra 2018: Funktion 5.30.26 Funktion 5.30.27 Funktion 5.30.28 Funktion 5.30.29

Nævnerbeskrivelse

Antal medarbejdere i alt på ældreområdet Afgrænsning på kontoplanen: Før 2018: Funktion: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34 Fra 2018: Funktion 5.30.26 Funktion 5.30.27 Funktion 5.30.28 Funktion 5.30.29

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

400-0410-031-0-0-0

Supplerende nøgletal

400-0410-031-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-13

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.