select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '400-0410-032-0-3-0'

Sygefraværspct., SOSU-hjælpere

Beskrivelse

Sygefraværspct. blandt social- og sundhedshjælpere på ældreområdet (jf. Begreber) Bemærk at kontoplansændring i 2018 kan give niveauforskydning ift. tidligere år.

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal sygedage for social- og sundhedshjælpere på ældreområdet. Hierarki til afgræsning af sygedage Før 2018: Kontoplan: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34 Fra 2018: Funktion 5.30.26 Funktion 5.30.27 Funktion 5.30.28 Funktion 5.30.29 Fraværsårsag: SY, TT Stillingskategorikode FLIS: social- og sundhedshjælpere, se definition under Begreber Optælling: [[Fraværsdage]] ud fra [[dagsværksprincip]] (KRL)

Nævnerbeskrivelse

Antal [[aktive dage]] for social- og sundhedshjælpere på ældreområdet Afgræsning: Før 2018: Kontoplan: 5.32.32, 5.32.33, 5.32.34 Fra 2018: Funktion 5.30.26 Funktion 5.30.27 Funktion 5.30.28 Funktion 5.30.29 Stillingskategorikode FLIS: soci

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

400-0410-032-0-3-0

Supplerende nøgletal

400-0410-032-0-3-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-15

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.