Gen.snitsalder nyvisit. plejebolig

Beskrivelse

Gennemsnitsalder for nyvisiterede til plejehjem/plejeboliger for borgere 65+ år

Definition

Tællerbeskrivelse

Summen af alder for de modtagere, der det seneste år er visiteret til plejehjem/plejeboliger (dvs. summen af alder blandt modtagere, hvor visitationen har en startdato det seneste år). Alderen opgøres på det tidspunkt personen er visiteret til plejehjem/plejebolig. Der ses kun på borgere 65+ år

Nævnerbeskrivelse

Antal modtagere, 65+ årige, der er visiteret til plejebolig/plejehjem det seneste år

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Plejehjem/plejeboliger

Hovednøgletal

400-0410-021-0-0-0

Supplerende nøgletal

400-0410-021-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.